31/2023. (9. 7.) határozata a Szent László Völgye Segítő Szolgálat által „A támogató szolgálatának részére beszerzendő új vagy használt gépjármű vásárlásának, meglévő gépjármű park bővítésén

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

31/2023. (IX. 07.) határozata

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat által „A támogató szolgálatának részére beszerzendő új vagy használt gépjármű vásárlásának, meglévő gépjármű park bővítésének, cseréjének támogatására kiírt TAMAUTO2023.” pályázat benyújtásáról

 

  1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy jelen határozat 1. melléklet alapján „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, meglévő gépjármű park bővítésének, cseréjének támogatására kiírt TAMAUTO2023.” pályázatot a Szent László Völgye Segítő Szolgálat támogató szolgálata számára a jelen határozat 2. melléklete szerinti új gépjármű beszerzése céljából 2023. szeptember 15. napjáig benyújtja.

 

  1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a benyújtott „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, meglévő gépjármű park bővítésének, cseréjének támogatására kiírt TAMAUTO2023.” pályázat sikeressége esetén, valamint a PBC 234 forgalmi rendszámú gépjármű meghibásodásának elhárítása és biztonságos használatát követően a Szent László Völgye Segítő Szolgálat támogató szolgálatának használatában álló 2005. évben forgalomba helyezett JSC 909 forgalmi rendszámú gépjárművet a szolgáltatásból kivonja és értékesíti.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos