84/2011. (5. 12.) határozata a Szent László Völgye Segítő Szolgálat működési engedélyének módosításáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának

84/2011 (V.12.) sz. határozata

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat működési engedélyének módosításáról

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa hozzájárul a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményi működési engedélyének módosításához, mely módosítás az idősek nappali ellátásának telephelyváltozását érinti.

 

A határozat végrehajtásáért felel:        intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje:         azonnal