85/2011. (5. 12.) határozata a Költségvetés módosítás engedélyezése a Szent László Regionális Óvoda Bóbita Tagóvodájában

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

85/2011 (V.12.) sz. határozata

Költségvetés módosítás engedélyezése a Szent László Regionális Óvoda Bóbita Tagóvodájában

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa engedélyezi a Bóbita tagóvoda költségvetésének módosítását, azaz az előirányzat megemelését a következők szerint: a nyugdíjazását kérő kolléganő felmentésének idejére a szakképzett dajka feladatok ellátását végző munkavállaló 2011.09.01-11.30-ig bér és járulékai mértékéig növelhető előirányzat azzal, hogy az ehhez szükséges fedezetet Baracska Község Önkormányzatának képviselő-testülete biztosítja a 183/2011.(IV.28) sz. határozata alapján.

 

A határozat végrehajtásáért felel:                    elnök, irodavezető, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje:         soron következő ülés