86/2011. (5. 12.) határozata a Társulás gépjárműveinek alapfeladaton kívüli használatáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

86/2011 (V.12.) sz. határozata

a Társulás gépjárműveinek alapfeladaton kívüli használatáról

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás gépjárműveinek szakfeladattól eltérő célú igénybevételének feltételeivel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

 

A gépjárművek kizárólag a hivatásos állományban lévő gépjárművezetőkkel, ill. helyetteseikkel vehetők igénybe, az alapfeladat ellátását nem akadályozó időpontokban. A szolgáltatás díja a mindenkori 1 km-re eső önköltség, melyet munkaidőn túli, ill. munkaszüneti időpontban történő igénybevétel esetén a sofőrnek fizetendő bruttó 1.000 Ft/óra megbízási díj egészít ki. Társulási fenntartású intézményeken kívüli igénylők a mindenkori önköltség 20 %-ával megemelt (km/óra) szolgáltatási díjat és a gépjárművezető részére bruttó 1.000 Ft/óra megbízási díjat fizetik.

 

A határozat végrehajtásáért felel:                    elnök, iroda, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje:                     folyamatos