102/2011. (7. 15.) határozata a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

102/2011 (VII.15.) sz. határozata

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa elfogadta a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2010. évi tevékenységéről készített beszámolót. Egyúttal felkérte az intézményvezetőt, hogy fokozottan törekedjen a Segítő Szolgálat lehető leggazdaságosabb működésére.

 

 

A határozat végrehajtásáért felel:          intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/2napirend_ssz_besz%C3%A1mol%C3%B32010.doc