106/2011. (7. 15.) határozata a kistérség közoktatási intézkedési tervének aktualizálásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

106/2011 (VII.15.) sz. határozata

a kistérség közoktatási intézkedési tervének aktualizálásáról

 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa határozata értelmében KEPI, a Kecskemét Kistérségi Pedagógiai Intézet kap megbízást a TKT Közoktatási intézkedési tervének aktualizálására. A Társulás felkéri a Társulás elnökét a szerződés megkötésére.

A felülvizsgálat finanszírozása a Fejlesztési Alap terhére történik.

 

 

A határozat végrehajtásáért felel:          elnök, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal