114/2011. (9. 30.) határozata a Tordas Község felé történő kifizetésről

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

114/2011. (IX. 30.) sz. határozata

Tordas Község felé történő kifizetésről.

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás kifizeti Tordas Község felé fennálló 4 475 384 Ft tartozását.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal