120/2011. (9. 30.) határozata a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról

A Szent László Völgye Kistérségi Többcélú

Társulás Tanácsának

120/2011 (IX.30.) sz. határozata

a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról.

 

 

  1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte és tudomásul veszi a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását 2011. július 28-i ülésén közoktatási intézmény átszervezése tárgyában és a jövőben az abban foglaltak figyelembevételével jár el.

 

  1. A Társulási Tanács megismerte és tudomásul veszi a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását a jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése tárgyában, egyben felhívja a jegyzőkönyv elkészítésében közreműködőket, hogy a későbbiek során a felhívásban foglaltak figyelembevételével járjon el.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal