121/2011. (9. 30.) határozata a Szent László Regionális Óvoda Mosoly Tagóvodájában indult 6. csoport költségeiről

A Szent László Völgye Kistérségi Többcélú

Társulás Tanácsának

121/2011 (IX.30.) sz. határozata

a Szent László Regionális Óvoda Mosoly Tagóvodájában indult 6. csoport költségeiről

 

  1. A Szent László Völgye Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy kérjen állásfoglalást a tekintetben, hogy jelen esetben a Szent László Regionális Óvoda Mosoly Tagóvodájában indult 6. csoport költségeire a Magyar Államkincstártól normatíva igényelhető-e.

 

  1. A Magyar Államkincstár kedvező állásfoglalása esetén felhatalmazza az Elnököt a normatíva igénylésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos