127/2011. (10. 12.) határozata a Szerződéskötés energia-beszerzés támogatására a Sourcing Hungary Kft-vel

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

127/2011. (X.12.) sz. határozata,

szerződéskötés energia-beszerzés támogatására a Sourcing Hungary Kft-vel

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy a Sourcing Hungary Kft.-vel szerződést kössön a Társulás által fenntartott intézmények villamos-energia és földgáz beszerzésének támogatása tárgyában határozott időre, a 2012/2013-as energia évre.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal