140/2011. (11. 8.) határozata az Ercsi Város polgármesterének felkérése a tagdíj-tartozás rendezésére

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

140/2011. (XI.08.) sz. határozata
Ercsi Város polgármesterének felkérése a tagdíj-tartozás rendezésére.

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felkéri Ercsi Város polgármesterét, hogy a hatályos Társulási Megállapodás X. fejezetének 1. pontja, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 3.§ (1) h), és 4.§ (4) pontjaira való tekintettel Képviselő-testületénél ismételten kezdeményezze olyan határozat meghozatalát, melyben jóváhagyja a tagdíj kifizetését a Társulás felé.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Szabó Tamás, Ercsi Város polgármestere

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal