143/2011. (11.11.) határozata a tárgyalt napirendekről

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

143/2011. (XI.11.) sz. határozata

a tárgyalt naprendekről.

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadta a Társulási ülés napirendjét az alábbiak szerint:

  1. A Társulási Megállapodás módosítása
  2. Döntés a Szent László Völgye Segítő Szolgálat alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának módosításáról
  3. Döntés a Szent László Völgye Segítő Szolgálat új épületének üzemeltetéséről
  4. Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal