152/2011. (12. 9.) határozata a 2011. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítésének jóváhagyásáról

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

 

Társulási Tanácsának

 

  152/2011. (XII. 9.) sz. határozata

 

a társulás

 

2011. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítésének jóváhagyásáról.

 

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

 

 

 

 

1.

 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítését

 

 

 

140 695

E Ft 

költségvetési  bevétellel

 

 

 

229 000

E Ft 

költségvetési támogatással

 

 

 

 

17 182

E Ft 

pénzmaradvány igénybevétellel

 

 

 

 

E Ft 

finanszírozási bevétellel

 

 

 

166 765

E Ft 

személyi juttatásai

 

 

 

 

41 912

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal

 

 

 

70 011

E Ft 

dologi kiadással

 

 

 

 

 

 

E Ft 

pénzmaradvány elvonással

 

 

 

 

25 468

E Ft 

pénzeszköz átadással

 

 

 

 

 

E Ft 

ellátottak pénzbeli juttatásaival

 

 

 

53 709

E Ft 

felhalmozási célú kiadással

 

 

 

 

 

E Ft 

hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai

 

 

 

E Ft 

finanszírozási kiadással

 

 

 

 

 

 

 

hagyja jóvá, az 1-12 sz. mellékletek szerinti részletezettséggel.

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/1et_1mell%C3%A9klet_2011.I-III.negyed%C3%A9vi%20besz%C3%A1mol%C3%B3.xls