155/2011. (12. 9.) határozata a 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

155/2011. (XII. 9.) sz. határozata

 a 2012. évi költségvetési koncepciójának

elfogadásáról

 

  1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát az alábbiak szerint módosítja:

 

  • családsegítő központ finanszírozása az állami normatívák és az indokolt kiadások különbözetének a tagönkormányzat lakosságszáma alapján történő hozzájárulásával történik, továbbá a Segítő Szolgálatnál a közösen igénybe vett öt szolgáltatásnál a költségvetés készítésekor törekedni kell a kiadások és bevételek közös szintre hozására,

 

  1. A Társulási Tanács felkéri a Tanács Elnökét, hogy a módosítások átvezetéséről gondoskodjék.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal