157/2011. (12. 9.) határozata a 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

157/2011. (XII. 9.) sz. határozata

 a 2012. évi költségvetési koncepciójának

elfogadásáról

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Tanács) az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 35. §-ban foglaltak figyelembevételével, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról a következő határozatot hozza:

 

  1. A Tanács úgy határoz, hogy a 2012. évre vonatkozó költségvetés készítési alapelveket - a 2011. évinek megfelelően – az alábbiak szerint alakítja ki:

 

  • közoktatási intézmények költségvetése az állami normatívák és a Tanács érintett Tagjai által elfogadott kiadások különbözetének tagönkormányzati finanszírozásával készül, amely alapelv az egész évi költségvetési gazdálkodásra érvényes,
  • központi óvoda és a regionális óvoda költségvetése az állami normatívák és a Tanács érintett Tagjai által elfogadott kiadások különbözetének e határozat 4. pontja szerinti csoportszámarányos tagönkormányzati finanszírozásával készül,
  • családsegítő központ finanszírozása az állami normatívák és az indokolt kiadások különbözetének a tagönkormányzat lakosságszáma alapján történő hozzájárulásával történik, továbbá a Segítő Szolgálatnál a közösen igénybe vett öt szolgáltatásnál a költségvetés készítésekor törekedni kell a kiadások és bevételek közös szintre hozására,
  • idősek nappali ellátása településenként a szolgáltatást igénybevevő lakosok arányában kerül megtervezésre, a Tanács érintett Tagjai által elfogadott kiadások különbözetének tagönkormányzati finanszírozásával,
  • orvosi ügyelet finanszírozása az állami normatívák és az indokolt kiadások különbözetének tagönkormányzatok lakosságszáma alapján kalkulált hozzájárulásával történik.
  • pályázati alap létrehozása tagönkormányzatok lakosságszáma alapján 250 Ft/fő normatív hozzájárulással realizálódik.

 

2.  A Tanács a 2012. évre vonatkozó költségvetés készítési alapelvekben szereplő (a ráckeresztúri óvoda csoportszám bővítése kapcsán indokolt) óvodai csoportszámarányos finanszírozást az alábbiak szerint alakítja ki:

 

                                       Baracska                       27 %

                                       Ráckeresztúr                40 %

                                       Tordas                           20 %

                                       Gyúró                            13 %

 

3.    A Társulási Tanács javasolja valamennyi tagönkormányzatnak, hogy a 2012. évi koncepció tárgyalásakor elfogadott/megkapott sarokszámokat saját költségvetése tárgyalásakor vegye figyelembe, amelyet a határozathoz tartozó 15 számozott melléklet tartalmaz.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal