159/2011. (12. 9.) határozata a területfejlesztési tartalék felhasználásáról

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

159/2011 (XII. 9.) sz. határozata

a területfejlesztési tartalék felhasználásáról

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa jóváhagyja a fedezet-biztosítást a Közoktatási Intézkedési Terv elkészítéséért - 423 000 forint kifizetésre a területfejlesztési tartalék terhére - a Kecskemét Kistérségi Pedagógiai Intézet részére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal