163/2011. (12. 9.) határozata a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2012. évi családi napközi ellátás térítési díjainak megállapításáról

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

163/2011 (XII. 9.) sz. határozata

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2012. évi családi napközi ellátás térítési díjainak megállapításáról.

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2012. évre vonatkozó családi napközi ellátás térítési díjait a határozat melléklete szerint.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2012. január 1-től folyamatosan