165/2011. (12. 9.) határozata a Martongazda Kft. megbízásáról a Szent László Völgye Segítő Szolgálat új épületének üzemeltetésére vonatkozóan

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

165/2011 (XII. 9.) sz. határozata

a Martongazda Kft. megbízásáról a Szent László Völgye Segítő Szolgálat új épületének üzemeltetésére vonatkozóan

 

  1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Martongazda Kft. megbízásáról - a Szent László Völgye Segítő Szolgálat új épületének üzemeltetésére vonatkozóan szóló - előterjesztés határozati javaslatát az alábbiak szerint módosítja: a szöveg kiegészül az alábbiakkal:

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megbízza a Martongazda Kft-t a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2462 Martonvásár, Szent László út 24. szám alatt található épületének üzemeltetésével a mellékletben szereplő árajánlat szerint, mely szerződés megkötésére felhatalmazza az Elnököt.

 

  1. A Társulási Tanács felkéri a Tanács Elnökét, hogy a módosítások átvezetéséről gondoskodjék.