9/2010. (3. 25.) határozata a kistérségi koordinátor beszámolójáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

9/2010 (03.25) határozata

a kistérségi koordinátor beszámolójáról

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa meghallgatta és elfogadta a kistérségi koordinátor előző évi tevékenységéről készített beszámolóját.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:      

A határozat végrehajtásának határideje:

/ckeditor/kcfinder/upload/files/koordin%C3%A1tori%20besz%C3%A1mol%C3%B3.doc