14/2010. (3. 25.) határozata a KDOP-2008-5.2.2.B.C - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

14/2010 (03.25.) számú határozata

a KDOP-2008-5.2.2.B.C - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

 

A szóban forgó pályázat önrészéhez való költségvetési támogatási lehetőség igénybevétele érdekében a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa ezúton megerősíti, hogy a 27/2008 (04.24.) sz. határozat alapján megpályázott és elnyert támogatással megvalósuló szociális feladatellátás céljára létesítendő épület megvalósításával a tanács valamennyi tagja egyetért.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                 

A határozat végrehajtásának határideje: