175/2011. (12. 16.) határozata a Kistérségi Komplex Esélyegyenlőségi Terv elfogadásáról

A Szent László Völgye Kistérségi Többcélú

Társulás Tanácsának

175/2011. (XII. 16.) sz. határozata

a Kistérségi Komplex Esélyegyenlőségi Terv elfogadásáról

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Kistérségi Komplex Esélyegyenlőségi Programot – a beérkezett módosító javaslatokkal együtt – a határozathoz csatolt formában és tartalommal elfogadta.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/2ET_Kist%C3%A9rs%C3%A9gi%20Komplex%20Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9gi%20Program.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/2et_1mell%C3%A9klet_kist%C3%A9rs%C3%A9gi%20v%C3%A9gleges.doc