A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
A Kistérségi Komplex Esélyegyenlőségi Terv elfogadásáról
Megújuló energiaforrásra vonatkozó ajánlatok bekéréséről
A 2009. évi költségvetésről szóló 35/2009 (03.01) sz. tanácsi határozat módosításáról
A 2010. évi költségvetés elfogadásáról
A Szent László Regionális Óvoda nyári zárva tartásáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2010. januárjától alkalmazandó térítési díjairól
A Szent László Regionális Óvoda SZMSZ-ének módosításáról
A Szent László Regionális Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
A kistérségi koordinátor beszámolójáról
A Kozma Ferenc Általános Iskola SZMSZ-ének módosításáról
A Társulás 2010. évi közbeszerzési tervéről
A kistérségben megvalósítandó, megújuló energia alapú térségfejlesztésről
A helyi és kistérségi esélyegyenlőségi programokról
A KDOP-2008-5.2.2.B.C - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról
A Szent László Regionális Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása
A Szent László Regionális Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
A megújuló energia alapú térségfejlesztésről, ill a vonatkozó KEOP pályázaton történő részvételről
2009. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról
Az elnök felhatalmazásáról a Szent László Völgye Segítő Szolgálat családi napközi ellátás térítési díjainak módosítását illetően.
A Martongazda Kft. megbízásáról a Szent László Völgye Segítő Szolgálat új épületének üzemeltetésére vonatkozóan
A Martongazda Kft. megbízásáról a Szent László Völgye Segítő Szolgálat új épületének üzemeltetésére vonatkozóan
A Martongazda Kft. megbízásáról a Szent László Völgye Segítő Szolgálat új épületének üzemeltetésére vonatkozóan
A Társulás 2012. évi munkatervéről
A Társulás Pénzügyi Bizottságának 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Kistérségi Komplex Esélyegyenlőségi Terv elfogadásáról
A tárgyalt naprendekről
A 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
A 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
A 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
A 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
A 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
A Társulás 2012. évi belső ellenőrzési tervéről
A területfejlesztési tartalék felhasználásáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2012. évi támogató szolgáltatás térítési díjainak megállapításáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2012. évi idősek nappali ellátása szolgáltatás térítési díjainak megállapításáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2012. évi házi segítségnyújtás szolgáltatás térítési díjainak megállapításáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2012. évi családi napközi ellátás térítési díjainak megállapításáról
A határozati javaslat módosításáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat új épületének üzemeltetésére vonatkozóan
A Szent László Regionális Óvoda Ráckeresztúri Mosoly Tagóvodáját érintő átszervezés fedezetének biztosításáról
A tárgyalt napirendekről
A jegyzőkönyvkészítő és ellenjegyző személyéről
2011. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítésének jóváhagyásáról
Az Ercsiben működő orvosi ügyelet finanszírozási körülményeinek vizsgálatáról
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
A Szent László Regionális Óvoda Mosoly Tagóvodájában indult 6. csoport költségeiről
Elnapolta a döntés
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat Támogató Szolgálatának és Közösségi Pszichológiai Ellátásának költségeire vonatkozó pályázat benyújtásáról
A Szent László Regionális Óvoda éves munkatervének jóváhagyásáról
A jegyzőkönyvkészítő személyéről
A tárgyalt napirendekről
Szerződéskötés energia-beszerzés támogatására a Sourcing Hungary Kft-vel
Állásfoglalás tagönkormányzatok közös energia-beszerzésbe való bevonásáról
a Szent László Regionális Óvoda Ráckeresztúri Mosoly Tagóvodáját érintő határozati javaslat szövegének kiegészítéséről
A Szent László Regionális Óvoda Ráckeresztúri Mosoly Tagóvodáját érintő átszervezés fedezetének biztosításáról
A Szent László Regionális Óvoda Ráckeresztúri Mosoly Tagóvodáját érintő összes lehetséges költség feltérképezéséről
A jegyzőkönyvkészítő személyéről
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
A javasolt napirendi pontok elvetéséről
Az 1. napirendi pont felvételéről
A 2. napirendi pont felvételéről
A 3. napirendi pont felvételéről
Az ülés módosított napirendjének elfogadásáról
A Tanács 130/2011. (X.12.) számú határozata 2. pontjának visszavonásáról.
Ercsi Város polgármesterének felkérése a tagdíj-tartozás rendezésére
A 3. napirend elnapolásáról
A jegyzőkönyvkészítő személyéről
A tárgyalt napirendekről
A Társulási Megállapodás módosításáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának módosításáról
A határozati javaslat módosításáról
Az orvosi ügyeleti feladatok ellátására, az International Ambulance Service Kft-vel létrejött vállalkozási szerződés felülvizsgálatára és módosítására
A határozati javaslat módosításáról
6. csoport létrehozásáról a Szent László Regionális Óvoda Mosoly Tagóvodájában
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvkészítő személyéről.
A tárgyalt napirendekről
Tagönkormányzatok fizetési kötelezettségeinek teljesítési határidejéről
Tordas Község felé történő kifizetésről
A Társulás 2011 évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Az ülés napirendjéről
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2011. július 1-jétől érvényes térítési díjairól
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat működési engedélyeztetési eljárásáról
2011. évi költségvetésének módosításáról
A kistérség közoktatási intézkedési tervének aktualizálásáról
A Szent László Regionális Óvoda 2010/2011 évi nevelési évéről
A Szent László Regionális Óvoda Alapító okiratának módosításáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat Alapító okiratának módosításáról
A Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda Megszüntető Okiratának kibocsátásáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat működési engedélyének módosításáról
Költségvetés módosítás engedélyezése a Szent László Regionális Óvoda Bóbita Tagóvodájában
A Társulás gépjárműveinek alapfeladaton kívüli használatáról
A tárgyalt napirendekről
A Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda megszüntető okiratának kiadásáról
A Társulás szakfeladati rendjének meghatározásáról
A tárgyalt napirendek módosításáról